Akšam namaz

Akšam-namaz ima pet rekata i to:

3

farza

2

sunneta

Akšamski farz

Akšamski farz ima tri rekata. Na prva dva uči se naglas El-Fatiha i sura, a na trećem samo El-Fatiha u sebi. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad bi na akšamu odužio s učenjem Kur’ana, a ponekad bi skratio. Mervan b. Hakem kaže da mu se obratio Zejd b. Sabit riječima: “Šta ti je pa na akšam-namazu učiš kratke sure?! Čuo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je na akšam-namazu učio sure El-E’araf i El-Enfal.”

Akšamski sunnet poslije farza

Ummu-Habibe, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko u toku dana i noći klanja dvanaest (dobrovoljnih) rekata, sagradiće mu se kuća u Džennetu - četiri rekata prije podne, dva poslije, dva poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabah-namaza.”

Kako klanjati akšam namaz?