Ikindija namaz

Ikindija-namaz ima osam rekata i to:

4

sunneta

4

farza

Ikindijski sunnet

Prije ikindije-namaza Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponekad je klanjao dva rekata.

Utemeljenost ikindijskog sunneta potvrđuje općenitost hadisa u kome Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Između svaka dva ezana (tj. između svakog ezana i ikameta) je namaz.” To je ponovio tri puta, a potom dodao: “Za onoga ko želi da klanja.”

Ikindijski farz

Ikindijski farz se sastoji iz četiri rekata, kao i podnevski. Uči se El-Fatiha i sura na prva dva rekata i El-Fatiha na druga dva u sebi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao bi sa El-Fatihom i surom na prvom i drugom rekatu, učeći duže na prvom nego na drugom rekatu.
Na zadnja dva rekata učio bi samo El-Fatihu.

Kako klanjati ikindiju namaz?