Jacija namaz

Jacija-namaz ima osam rekata i to:

2

sunneta

4

farza

2

sunneta

Jacijski sunnet prije farza

Od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije preneseno da je klanjao sunnete prije jacije-namaza, ali se može zaključiti da prije jacijskog farza ima namaz iz predaje Ibn-Mugaffela u kojoj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Između svakog ezana i ikameta ima namaz.” To je ponovio tri puta, a potom rekao: “…onome ko želi klanjati.”
U drugom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Prije svakog propisanog namaza imaju dva rekata."
Što se tiče klanjanja četiri rekata prije jacijskog farza taj postupak nije utemeljen u Sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iako ga hanefijski pravnici smatraju pohvalnim.

Jacijski farz

Jacijski farz ima četiri rekata. Na prva dva se uči El-Fatiha i sura naglas, a na druga dva El-Fatiha u sebi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je jaciju učeći suru El-Inšikak i čineći sedždu, a ponekad bi na prvom rekatu učio suru Et-Tin. Također bi učio Eš-Šems i njoj slične sure. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koreći Muaza b. Džebela što je kao imam oduljio jaciju-namaz, rekao je: “Zašto nisi klanjao učeći: ‘Sebbihisme Rabbikel-e’ala” (El-E’ala), “Veš-šemsi ve duhaha” (Eš-Šems), “Vel-lejli iza jagša” (El-Lejl), “Ikre bismi Rabbike” (El-Alek).”

Jacijski sunnet poslije farza

Ummu-Habibe, r.a., prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko u toku dana i noći klanja dvanaest (dobrovoljnih) rekata, sagradiće mu se kuća u Džennetu - četiri rekata prije podne, dva poslije, dva poslije akšama, dva poslije jacije i dva prije sabah-namaza.”

Kako klanjati jaciju namaz?