Uvjeti za ispravnost namaza

Nakon čistoće, a prije početka namaza moraju se ispuniti četiri uvjeta, bez kojih namaz ne bi bio validan.

1. Pokrivanje stidnog mjesta

Uzvišeni Allah je rekao: "O vjernici, lijepo se obucite kad hoćete namaz obaviti." (El-E‘araf, 31.)

Oblačenje odjeće koje se spominje u citiranom ajetu, odnosi se na pokrivanje stidnih mjesta.
Nema razilaženja među islamskim učenjacima o obavezi pokrivanja stidnih mjesta u namazu.

Po mišljenju učenjaka četiri pravne škole muškarac je u namazu obavezan pokriti tijelo između pupka i koljena. Pored ovoga hanbelijski učenjaci smatraju da nije dozvoljeno otkriti ramena u namazu. Hanefijski pravnici smatraju da su i koljena stidno mjesto koje je neophodno pokriti. Neki šafijski učenjaci smatraju da je pupak, također, stidno mjesto. U svakom slučaju, pokrivanje ramena, pupka i koljena je bolje i sigurnije.

Što se tiče žene, ona će u namazu pokriti cijelo tijelo, osim lica i šaka. Ovo je stav malikijskih , šafijskih i hanbelijskih učenjaka . Većina hanefijskih pravnika smatra da je ženi u namazu dozvoljeno otkriti i stopala. Ovo mišljenje je, također, odabrao šejhul-islam Ibn-Tejmijje. Međutim, stav većine islamskih pravnika je meritorniji, budući da ne postoji jasan argument koji ukazuje na dozvolu otkrivanja stopala u namazu, a Allah najbolje zna.

2. Nastupanje namaskog vremena

Namazi su propisani u precizno određenim vremenskim razmacima. Uzvišeni Allah kaže: "Namaz je propisan vjernicima u određenim vremenskim periodima." (En-Nisa', 103.).

U komentaru citiranog ajeta imam Alusi u "Ruhul-meani", 2/138, kaže: "Namaska vremena su ograničena i nije dozvoljeno klanjanje namaza mimo njegovog vremena." Nastupanje namaskog vremena je uvjet bez koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka.

3. Okretanje prema kibli

Uzvišeni Allah kaže: “ Mi Vidimo kako sa žudnjom bacaš pogled prema nebu, Mi ćemo sigurno učiniti da se okrećeš prema strani koju ti želiš, okreni zato lice svoje prema Časnom hramu i ma gdje bili, okrenite lica svoja na tu stranu.” (El-Bekare, 144.)

Okretanje prema kibli je uvjet za ispravnost namaza, po konsenzusu islamskih učenjaka. Ko vidi Kabu svojim očima mora se okrenuti tačno u njenom pravcu, u protivnom, njegov namaz nije ispravan. Onaj ko ne vidi Kabu svojim očima, dužan je okrenuti se u pravcu strane na kojoj se nalazi Kaba.

4. Čistoća odjeće, tijela i mjesta na kome se obavlja namaz

Uzvišeni Allah kaže: "I haljine svoje očisti." (El-Muddessir, 4.)
Izrazita većina islamskih pravnika smatra da je čišćenje odjeće jedan od uvjeta ispravnosti namaza.

Uzvišeni Allah kaže: "I Ibrahimu i Ismailu stavismo u obavezu da Kabu Moju očiste za one koji je budu obilazili, koji u njoj budu boravili, ruku i sedždu činili." (El-Bekare, 125.)
Apsolutna većina islamskih učenjaka smatra čistoću tijela uslovom za ispravnost namaza.